MAGAZYN Harmonijne zgranie

Magazyn

Dzięki naszym magazynom możemy zachować ciągłość produkcji oraz terminową wysyłkę gotowych produktów.

Nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni tak, aby zapewnić zaopatrzenie produkcji (magazyn techniczny, magazyny surowców) oraz sprawną i terminową wysyłkę po zakończeniu produkcji (magazyn wyrobów gotowych).

Przy użyciu odpowiedniego sprzętu: różnego typu wózków i skanerów każdego dnia magazynierzy realizują procesy logistyczne i zapewniają produkcję prawidłowej konfiguracji i dostawy łóżek.